10-16.5 Nhs 110A8 R14T R-1 Tl

10-16.5 Nhs 110A8 R14T R-1 Tl
RADIAL ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΛAΣΤΙΚΟ TITAN
Χαρακτηριστικά
MajorGroupName RADIAL ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΛAΣΤΙΚΟ TITAN
ServiceTypeId
TyreProfile
TyresSeasonality Όλα
TyreWidth
WheelSize