6.00-16Sl 6Pr Super Rib F-2 Tt

6.00-16Sl 6Pr Super Rib F-2 Tt
RADIAL ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΛAΣΤΙΚΟ TITAN
Χαρακτηριστικά
MajorGroupName RADIAL ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΛAΣΤΙΚΟ TITAN
ServiceTypeId
TyreProfile
TyresSeasonality Όλα
TyreWidth
WheelSize