Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

 

Tελευταία τροποποίηση: 05/07/2018

 

Η εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.», η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Αθηνών, αρ. 71 (εφεξής «η Εταιρεία» ή «εμείς»), αποδίδει μέγιστη σημασία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων (στο εξής «ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ») και δεσμεύεται ως προς την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός τους. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Πολιτική Προστασίας») επεξεργάζεται και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του ιστοτόπου της sigma-motion.gr, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EU General Data Protection Regulation GDPR) - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 

Είδος και Σκοπός Επεξεργασίας

Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπό μας, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

(1)Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας, όταν δίνετε τα στοιχεία σας μέσω του ιστοτόπου μας με σκοπό την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και την πρόσβαση στους καταλόγους των προϊόντων μας ή/και την πραγματοποίηση παραγγελίας (π.χ. παροχή προσφοράς ελαστικών ή την εγγραφή σας σε ενημερωτικά – διαφημιστικά δελτία), σας ζητείται να μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία όπως  όνομα, διεύθυνση email.

Κατά την πλοήγησή σας στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου είναι δυνατόν να συλλεχθούν όπως αναγνωριστικές διευθύνσεις IP, cookies κ.α.

Καθώς για την παροχή των υπηρεσιών μας μέσω της πλατφόρμας Sigma-motion.gr δεν είναι απαραίτητη η συλλογή ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, σας συνιστούμε να μην εισάγετε προσωπικά δεδομένα τέτοιου είδους στα πεδία της πλατφόρμας www.Sigma-motion.gr.

(2) Για εξυπηρέτηση σας ως πελάτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για τη διαχείριση παραπόνων, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που είναι αντικειμενικά ουσιώδη και αναγκαία για την εξυπηρέτησή σας, κατόπιν αιτήματός σας.

(3) Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα ΔΠΧ για τους ακόλουθους σκοπούς, για τους οποίους απαιτείται η συγκατάθεσή σας:

(i) Για διαφημιστικούς σκοπούς, συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες που τυχόν πραγματοποιήσουμε στο μέλλον, όπως και για την αποστολή προσφορών και χρήσιμων ενημερωτικών δελτίων. Αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να επεξεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για ενημερωτικές, διαφημιστικές, προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούμε ως επιχείρηση.

(ii) Για να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την πελατειακή σας εμπειρία γενικά και μέσω του ιστοτόπου.

(iii) Για στατιστικούς σκοπούς και έρευνες ικανοποίησης πελατών, προϊόντων - πελατών σχετικά με παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου μας.

iv) Για τη δημιουργία προφίλ σας ως πελάτη μας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας με βάση τις προτιμήσεις σας.

Ανήλικοι

Οι υπηρεσίες του ιστοτόπου δεν προορίζονται για άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και ζητάμε να μην παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

 

Ασφάλεια και Ποιότητα των Προσωπικών Δεδομένων

 

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών  και των πελατών του. Δεν θα γνωστοποιούμε πληροφορίες πελατών σε τρίτα μέρη εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία, όπως η πώληση και παράδοση προϊόντων, για να πραγματοποιήσουμε τους αναγκαίους πιστωτικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας και κατόπιν συγκατάθεσής σας στο πλαίσιο διεξαγωγής προωθητικών ενεργειών ή όπου υποχρεούμαστε εκ του νόμου προς τούτο όπως πχ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δικαστικής απόφασης κ.λπ.

Η Εταιρεία έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά μέτρα και ειδικότερα προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες, όπως κρυπτογράφηση, τεχνολογία  SSL, στηριζόμενη σε κωδικό κλειδί πριν την αποστολή των δεδομένων, ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης της ασφαλείας κ.λπ. προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα από αλλοίωση, απώλεια και προσβασιμότητα άνευ εξουσιοδότησης: στην πράξη, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε διακομιστές (servers), οι οποίοι βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε ελέγχους. Επιπλέον, τα πληροφοριακά συστήματα και τα προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία έχουν εγκατασταθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να συνδράμουν την Εταιρεία προκειμένου να ενημερώσει ή/και να εξασφαλίσει την ορθότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, κοινοποιώντας της πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνσή τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους κ.λπ. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλές. Έτσι, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε δίκτυα που δεν ελέγχει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και των ασύρματων δικτύων. 

 

Χρόνος Διατήρησης

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για  χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

 

Αποδέκτες

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας ανάλογα με το αντικείμενο και το σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων που μας παρέχετε.  Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άλλες εταιρείες του Ομίλου, οι κατασκευαστές/διανομείς των ελαστικών μας, καθώς και διαφημιστικές εταιρείες. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Στα ανωτέρω πλαίσια, τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν, να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από  εταιρείες – κατασκευαστές των προϊόντων μας εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Οι χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στις οποίες δύνανται να διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μην προσφέρουν εφάμιλλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε σύγκριση με την ελληνική νομοθεσία.

Επιπλέον, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί να διαβιβαστούν σε Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λπ..

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία (π.χ. υπογραφή συμβατικών ρητρών της Ε.Ε. για διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΟΧ).

 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Ο παρών ιστότοπος μπορεί ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει ιστοτόπους τρίτων μερών.  Η παρούσα Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για αυτούς τους ιστοτόπους.  Εάν επιλέξετε να μπείτε σε ένα συνδεδεμένο ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για:

  • τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτούς τους ιστοτόπους
  • το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων
  • τη χρήση αυτών των ιστοτόπων από άλλους

Σας συμβουλεύουμε να φροντίζετε προκαταβολικά να ελέγχετε πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε ιστότοπο ή κινητή εφαρμογή, που συνδέεστε, προτού εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας.

 

Χρήση διευθύνσεων IP

Μια διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) είναι ένα σύνολο αριθμών που δίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας όποτε συνδέεστε στον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ ή μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή δικτύου ευρείας περιοχής (WAN). Οι διακομιστές διαδικτύου αναγνωρίζουν αυτόματα τον υπολογιστή σας μέσω της διεύθυνσης IP που του έχει δοθεί για όσο διάστημα είστε online.

 

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP με σκοπό τη διαχείριση συστημάτων και τον έλεγχο της χρήσης του ιστοτόπου μας.  Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP για την ταυτοποίηση χρηστών του παρόντος ιστοτόπου, όποτε κρίνουμε αναγκαίο ότι πρέπει να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης αυτού ή να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες, τον ιστότοπο και τους άλλους χρήστες.

 

Χρήση Cookies

Η Εταιρεία συλλέγει ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, η Εταιρεία μαθαίνει πώς να προσαρμόζει καλύτερα τους δικτυακούς τόπους της σε σχέση με τους επισκέπτες της. Η Εταιρεία συλλέγει αυτές τις πληροφορίες μέσω cοokies τα οποία είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στον παρόντα ιστότοπο.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται από την τεχνολογία των cookies για τη σύνταξη αναφορών και τη βελτίωση του δικτυακού τόπου της. Για παράδειγμα, ένα cookie μπορεί να μας πει εάν μας έχετε επισκεφτεί άλλη φορά, τον αριθμό των επισκεπτών στο δικτυακό τόπο, από ποιον δικτυακό τόπο έρχεται ο επισκέπτης, τις σελίδες που επισκέφτηκε και να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου για τις οποίες μπορεί να έχετε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα cookies ενδέχεται να βελτιώσουν τη διαδικτυακή εμπειρία σας με την αποθήκευση των προτιμήσεών σας κατά της διάρκεια της περιήγησής σας σε έναν συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στους δικτυακούς τόπους μας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα[AK1] 

Σειριακός αριθμός

Είδος cookie

Google Analytics

Όνομα του cookie

_GA

Σκοπός

Καταγραφή κοινού σελίδας

Πηγή

Google Analytics

Λήγει μετά από

2 χρόνια

Χρειάζεται συναίνεση (Ν/Ο)

Ν

 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας ενημερώνουν για το πώς θα σταματήσετε την αποδοχή νέων cookies, τον τρόπο ειδοποίησης όταν λάβετε ένα νέο cookie και τον τρόπο απενεργοποίησης των υφιστάμενων cookies. Σημειώστε, ωστόσο, ότι χωρίς τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου μας. Η Εταιρεία υποχρεώνεται από το νόμο να λαμβάνει τη συγκατάθεσή σας για όλους τους τύπους cookies που τοποθετούμε, πέραν των cookies εκείνων τα οποία είναι «απολύτως αναγκαία[AK2] ».

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα που λαμβάνει από το Google Analytics και το Facebook Pixel για διαφημίσεις στο Facebook, τους συνεργάτες του Facebook, Doubleclick, στο δίκτυο αναζήτησης & προβολής της Google όπως και συνεργατών της Google.

 

 

Ο ιστότοπος μας και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google και του Facebook, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως τα cookies του Google Analytics και του Facebook Pixel) και cookies τρίτου μέρους (όπως τα cookies DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπο.

 

 

Ο ιστότοπος μας δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google και του Facebook ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics και το Facebook Pixel.

 

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics. Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης από τις λειτουργίες διαφήμισης Google Analytics για τον περιηγητή σας εδώ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

Οικονομικές συναλλαγές και προστασία

 

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε όσον αφορά τις οικονομικές σας συναλλαγές με το Sigma-Motion.gr με πιστωτική κάρτα, πως τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας μεταφέρονται κρυπτογραφημένα απευθείας στα πιστωτικά ιδρύματα EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK ή EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ χωρίς να γνωστοποιούνται ή να μπορούν να αναγνωστούν από οποιονδήποτε άλλο ακόμα και από το Sigma-Motion.gr.

 

 

 

 

Δικαιώματα

Ως Υποκείμενο των δεδομένων που μας παρέχετε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας,  φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία με χρήση των κατάλληλων εντύπων.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση Λ. Αθηνών αρ. 71, ΤΚ 101 73, Αθήνα, Υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@saracakisgr), δωρεάν εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 

Τροποποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, μετατροπής ή τροποποίησης της παρούσας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.